روانشناسی

اینجا فانوسی روشن است برای کشف خورشید درونتان

حجاب
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٢   کلمات کلیدی:
در گیرودار جنگ پارسیان و اعراب روزی مردی عرب، از یک پارسی پرسید: چرا زنان شما حجاب ندارند؟
مرد پارسی گفت
حجابِ زنان ما پلکِ چشمانِ مردانِ ما است
 
Inline image 1
 
اگر پیامبر بودم٬ رسالتم شادمانی بود٬ بشارتم آزادی و معجزه ام خنداندن کودکان.
نه از جهنمی می ترساندم نه به بهشتی وعده می دادم.
تنها می آموختم "اندیشیدن" را و "انسان" بودن را.....
"کوروش کبیر"